Kutatóorvosok‎ > ‎Fegyvertár‎ > ‎

K.A.T.T.!

avagy Különösen Ajánlott Tárgyak Táblázata


Minek?

A K.O. medikusai számára alma materük megadja azt a képzést, amivel kiváló gyógyítókká válhatnak. Gyógyítókká... de nem feltétlenül kutatókká.

Bár nálunk is léteznek ezt támogató tárgyak, képzések, kutatni első sorban mégiscsak az ELTÉ-n tanítanak. Így, ha egy orvostanhallgató komolyan a kutatói jövőn töri a fejét, két lehetősége marad: TDK-zni áll, és emellett autodidakta módon, a SOTÉ-s reperotárból összeszedi az alapokat, vagy áthallgat a Duna túloldalára.

A K.O. az utóbbi megoldást ajánlja; persze az alapvető tudás megszerzése után már TDK munkával kombinálva.


Hogyan? 

A Semmelweis Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem között fennálló szerződés értelmében a két egyetem hallgatói, a kreditrendszer szabályait betartva, kölcsönösen felvehetnek tárgyakat; mindkét egyetem bármely szakján.

A gyakorlatban ez a SOTÉ-soknak annyit jelent, hogy a Szabadon Választható kreditpontokat használhatják fel.

A tárgy felvételéhez szükség van:

- Az előadó engedélyére.

- Tematikára, melyet az előadó ad. Ezen magyarul, angolul és németül is szerepelnie kell a tárgy nevének, valamint magyarul kell tartalmaznia a tanterv rövid összefoglalóját.

- Vizsgalapra, mely igazolja, hogy a hallgató a tárgyat lehallgatta, majd abból sikeres vizsgát tett.

A Tematikát és a Vizsgalapot a folyó félév végéig kell bevinni a Dékáni Hivatalba.


Az órák időpontja, a tárgyak esetleges meghírdetettsége minden félévben változik. Az aktuális információk az ELTE-TTK Tantárgykeresővel érhetőek el: http://ttkto.elte.hu/ - Tanrend.
ELTE TTK Tárgyak
kép: http://akoskiss.blogspot.com

Bioanalitikai módszerek

Előadó: Patthy András

Téma: biokémiai labortechnikák. A hírek szerint erősen gyakorlatcentrikus, magas szintű, és kemény. Biológus tárgy, Molekuláris biológia szakirány, Biokémiai alszakirány negyed- és ötödév.

Óraterhelés: 4 óra / hét.


Szint: olvass bele a fenti linken található segédanyagokba. Ha könnyebben értelmezhetőnek tűnik, mint Mao Ce-tung összes beszédeinek gyűjteménye eredeti nyelven, akkor minden rendben lesz. Valószínűleg harmadévtől optimális.


 
Születéstől az elmúlásig - a formaképzés molekuláris rendje

Előadó: Venekei István

Téma: biokémia, fejlődésbiológia, morfogenezis. Érintőlegesen evolúcióbiológia és biogerontológia.

Szint: minimum másodéves; harmadév ajánlott

 

Neurofiziológia I. és II.

Előadó: Kiss János; majd a második félévben sokan mások

Téma: idegélettan, sok klinikai vonatkozással; majd érintve az etológiát

Szint: másodéves. A neuroanatómia mellé kiemelten hasznos, de kemény, erős tárgy.

 

Általános Mikrobiológia I. és II.

Előadó: Márialigeti Károly; illetve sokan mások

Téma: mindaz, ami az orvosi mikrobiológiából kimarad. A bakteriális élet igazi jelentősége a bolygó szempontjából. Jellegzetessége a hangsúlyozott bakteriológia, a vírusok, férgek, gombák és protozoonok viszonylagos hanyagolása mellett.

Szint: már másodévben is emészthető, azonban a nagy óraterhelés miatt inkább harmadévre javasolt.

 

Neurobiológiai Méréstechnikák I. és II.

Előadó: Ábrahám István

Téma: minden, ami egy neurobiológiai kutatólaborban megtalálható. Erősen gyakorlat-orientált.

Szint: első év második félévtől lehet próbálkozni vele.

 

Idegi Sejtdifferenciáció I. és II.

Előadó: Madarász Emília

Téma: idegi fejlődésbiológia, a sejtes folyamatok hangsúlyozásával.

Szint: harmadévtől; igazi meredek tantárgy.

 

Viselkedésfarmakológia

Előadó: Haller József

Téma: a gyógyszerkutatásban alkalmazott etológiai-állatkísérleti modellek, pszichofarmakonok hatásmechanizmusa.

Szint: első év második félévétől lehet próbálkozni vele.

 

Matematika I. és II.

Előadó: Pfeil Tamás

Téma: érintőlegesen bevezet a magas matematika főbb területeire. Néhány, a biológiában használható konkrét matematikai modell bemutatása.

Szint: első évtől

 

A Neurodegeneráció Szabályozása I. és II.

Előadó: László Lajos

Téma: neurodegeneratív betegségek

Szint: első év második félévtől lehet próbálkozni.

 

Daganatimmunológia és Őssejtbiológia

Előadó: Uher Ferenc

Téma: leukaemia, őssejtbiológia, különös hangsúllyal a vérképző rendszer őssejtjeire.

Szint: harmadévtől.
ELTE-SOTE Hibrid Tárgyak
kép: http://katatones.blog.hu/


Jeltovábbítási Terápia és Racionális Gyógyszertervezés

Speciálkollégium vagy PhD kurzus (választhatsz)

Előadó: Kéri György

Téma: a tumorellenes gyógyszeres terápia legújabb eredményei és lehetőségei; a szignáltranszdukció manipulálása, kinázinhibítorok; gyógyszerkutatás és egy csipetnyi tudományfilozófia.

Szint: másodévtől, erős sejtbiosz tudással.

 

A Megismerés Csapdái

Speciálkollégium vagy PhD kurzus (választhatsz)

Előadók: Csermely Péter, Gács János, Mandl József

Vezeti: Csermely Péter

Téma: "Mi a tudományos megismerés? Milyen a jó tudós? Milyen a jó kérés? Mikor kell valamit abbahagyni? Kisérlettervezés. Hogyan figyeljünk? Meditáció adataink felett. Mit közöljünk (publikáljunk), hogyan, mikor? Milyen a jó előadás, cikk, poszter, értekezés? Tudományetika, áltudomány. Hogyan adjam el magam?" - azaz kutatásmódszertan, kutatói alapismeretek, a kutatók világának bemutatása.

Szint: első évtől

Campus: SOTE II-es Gyermekklinika, VIII., Tűzoltó u. 7-9 (bejárat az Angyal utca felől)
SOTE Tárgyak
kép: index.hu

Orvosi biofizika haladóknak

Előadó: Dr. Herényi Levente
Kód: AOFIZ OBH_1M
Kreditpont: 1
Követelmény: G (gyakorlati jegy)
Heti óraszám: 1 elmélet

Az orvosi fizika 1 éve során tanultak matematikai és fizikai alapjaival ismerkedtünk meg a tantárgy keretein belül. A statisztika matematikai alapjaival és magyarázataival kezdtünk, majd áttértünk a fizika területére. A tanmenet rugalmas, egy-egy óra kimaradt néha. A tananyag inkább megértési, mint magolási nehézségekkel jár, és néha nem árt szinten tartani az előző órán tanultakat, mert néhány anyagrész több órát ölel fel. Az órák jó hangulatúak, az elmélet mellett néha találkoztunk pár kísérlettel is.
Katalógus minden órán van, tehát csak azoknak ajánlanám, akit tényleg érdekel a dolog, mert 1 kreditet kapunk a heti 1,5 órás óralátogatásért, ami tényleg csak az elhivatottaknak éri meg.

A tantárgyleírásért köszönet Csete Dánielnek!
Comments